Amadeus Service Hub Amadeus First

LAST TICKETING DATE

סוכן יקר,

האם כבר נחשפת לשיפור בכותרת ה -TST?

לאחר פעולת התמחור ושמירת TST יוצג מידע חדש המתייחס לתאריך והשעה המדוייקים  לביצוע הכרטוס.

הנוסע ישלם את המחיר הנכון אשר נקבע ע"י חברת התעופה בכך תמנע הנפקת כרטיסים ומחירים שאינם תקפים וכמובן....ADM's.

להלן מספר דוגמאות:

תמחור 12 שעות לפני מועד הטיסה

לאחר פעולת  REISSUE

בעת תמחור התקבלה הכותרת

יש להקפיד לכרטס עד השעה 0810 שללא כן תתקבל הודעת  בפקודת ה-TTP