Amadeus Service Hub Amadeus First

תמחור בהזמנה

 סוכן יקר,

מעוניין לבדוק אם קיים מחיר זול יותר וזמין בהזמנה (אותן טיסות) ללא נגיעה במחלקות השירות הקיימות ? פקודת ה- FXA מציגה את כלל המחלקות הזולות הזמינות  ללא שינוי מידי במחלקות המופיעות בהזמנה.

**בשונה מפקודות תמחור FXB/FXR המשנות את המחלקות בהזמנה למחיר הזמין הזול ביותר**

 לדוגמא: במידה ותרצה לשנות המחיר ולבחור במחיר שונה  יש להקליד את הפקודה: FXA

לבחירת השורה 10 לדוגמא: FXZ10