Amadeus Service Hub Amadeus First

הודעה מחברת התעופה דלתא

סוכנים יקרים,
 
לאור מספר מקרים בהם הזמנת מושבי קומפורט + בטיסות דלתא שנעשתה בצורה לא נכונה במערכת אמדאוס,
אנא ראו את שלבי הזמנת המושבים:
לתשומת לבכם, סוכן שלא יזמין את המושבים בצורה המובאת להלן ויכרטסם מידית לאחר הזמנתם יהיה חשוף לADM  מדלתא.
להזכירכם, מושבים אלו ניתן להזמין רק לאחר כרטוס כרטיס הטיסה.
 
שלבי הפעולות:
1. הצגת מפת ההושבה והזמנת המושב (יש להזמין מושב בנפרד עבור כל נוסע )
2. תמחור המושב ע"י פקודת FXG (ליצירת TSM) – פעולה זו חייבת להיעשות לפני סגירת ההזמנה.
3. סגירת ההזמנה בגלובוס (RFAGT;EOT) וריענון ההזמנה (IR) עד שהסטטוס של המושבים הופך ל KK.
4. במידה ויש נוסע / מושב נוסף יש לחזור לשלב 1.
5. מחיקת ה FP והוספת פרטי כרטיס אשראי. לדוגמא FPCCVI4580123456781100/0119.
6. סגירת ההזמנה בגלובוס (RFAGT;EOT).
7. הנפקת שובר ע"י פקודת TTM
 
חשוב מאודיש לכרטס את המושבים מיד לאחר הזמנתם. אין להוסיף צורת תשלום ב-TMI אלא רק בפקודת כרטיס אשראי.
 
בברכה,
דלתא אייר ליינס ישראל